Wist je dat een gebrek aan waardering een belangrijkere reden is om van job te wisselen, dan een te laag salaris, beperkte bevoegdheden of zelfs persoonlijke conflicten. Ik las het in het hoofdstuk ‘Goed gedaan! Je werknemers belonen’ van het boek Motiveren voor Dummies. .

Logisch eigenlijk: waardering is een basisbehoefte van elk mens: het zit niet voor niks in de behoeftepiramide van Maslow.

En, zo vertelt Motiveren voor Dummies, het effect van een simpel dankjewel is dat het de bedrijfscultuur kan versterken. Die bedrijfscultuur heeft op zijn beurt weer effect op de teamgeest. Daarom is het bedanken van medewerkers essentieel.

Tot daar ben ik mee met Motiveren voor dummies, maar dan wordt waardering uiten plots een zakelijke georganiseerde aangelegenheid . Er volgt uitleg over een waarderingssyteem creëren, doelen bepalen,  stilstaan bij je doelgroep, budgetten en beloningen relateren aan prestaties.

Het kan best zijn dat waardering uiten binnen grote bedrijven enige organisatie vraagt. Maar georganiseerde waardering is geen waardering.

Waardering is goud waard, als de waardering uit het hart komt. Niet als de intentie voor het uiten is vastgelegd in een protocol met doelen en voorwaarden.

Medewerkers die zich oprecht gewaardeerd voelen, engageren zich. Dat versterkt de bedrijfscultuur en de teamgeest.

  • Elke Leyman