Voor zijn bachelorproef heb ik een laatstejaarsstudent onderzoek laten doen naar het onderwerp “Relatiegeschenken: een verplichting of opportuniteit”. Een van de vragen die hij aan 175 medewerkers stelde, is: “Heeft u ooit al een gekregen relatiegeschenk doorgegeven aan iemand anders?”:

  • 38,10% antwoordde ja.
  • 61,90% antwoordde nee. 14,29% daarvan geeft wel toe dat een gekregen relatiegeschenk ooit al eens in de vuilnisbak is beland.

In totaal betekent dit dus dat er meer dan 50% van de relatiegeschenken “verloren” gaat. Als het om doorgeven gaat, vind ik dit op zich een mooie vorm van duurzame ontwikkeling. Misschien is het wel een idee om creatief met relatiegeschenken om te gaan: zonder budget elkaar toch een geschenk geven.

Aan de andere kant is het wel verschieten dat bijna 15% van de geschenken in de vuilnisbak verdwijnt. Hoeveel geld wordt er op die manier weggesmeten? Waarom zou iemand een gekregen geschenk weggooien?

Als een werkgever deze resultaten leest, kan ik me twee mogelijke reacties voorstellen, afhankelijk van de focus van het bedrijf. Een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met cijfers en resultaten, ziet de relatiegeschenken als een kostenpost die makkelijk geschrapt kan worden. Zeker als blijkt dat het letterlijk weggegooid geld is. Een bedrijf dat zich focust op menselijke waarden, zal zich afvragen waarom een medewerker dit doet.

Volgens mij kan het percentage in de vuilbak belande geschenken verlaagd worden door vooraf na te denken waarom je een geschenk wil geven en met welke boodschap.

Aan welk eindejaarsgeschenk denk jij?

  • Elke Leyman