Zijn bevlogen werknemers ook gelukkig?

Uit onderzoek van KULeuven blijkt (DM 14/03/2017) dat Belgische medewerkers op een tevredenheidsschaal van 0 tot 100 65,2 scoren. Dat is niet zo hoog. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk doen het beter.

De redenen voor deze lage score zijn terug te vinden in drie factoren die Belgische medewerkers willen om gelukkig te zijn op het werk:

1.  Met respect en eerlijk behandeld worden.

2.  Zich gewaardeerd voelen.

3.  Vrijheid om de job naar behoren uit te oefenen.

Maslow zei het al

Maslow toonde dit met zijn behoeftepiramide al aan in de jaren 40 van de vorige eeuw: erkenning en waardering zijn belangrijke motivatoren.

Voor een gevoel van erkenning en waardering hebben mensen het respect van anderen nodig. Dat voedt hun behoeften aan zelfrespect, zelfvertrouwen en motiveert hen tot initiatief nemen, kansen benutten en innovatief en creatief zijn. Dat leidt tot loyale, bevlogen medewerkers die ook gelukkig zijn.

Maak tijd voor de mens in je medewerker. Hoeveel tijd is niet zozeer van belang, het is de intentie die telt.

  • Elke Leyman